استان سمنان زمینه های مناسبی برای رشد و توسعه دارد
بررسی نحوه تسویه تسهیلات بانکی وام های زیر۱۰۰ میلیون
اعلام نظر کمیسیون درباره مسائل سهام عدالت تا دوهفته دیگر
خرید و فروش و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع شد
لزوم شناسایی گلوگاه های اصلی قاچاق
همفکری با نمایندگان درباره موضوعات اقتصادی
بدهی ۸۰ هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی
ایمن نبودن خودروها نباید به قیمت جان مردم تمام شود
روزانه ۲۰ میلیارد تومان هزینه درمان افراد سیگاری می‌شود
آژانس؛ آغازگر پروژه متهم‌سازی ایران به نقض برجام
ارجحیت حذف ۴صفر از پولی ملی برحذف یک صفر
بخش فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در بحث اشتغالزایی دارد
اعلام نظر کمیسیون درباره مسائل سهام عدالت تا دوهفته دیگر
برگزاری اولین نشست کمیسیون باحضور نعمت زاده